Zarząd Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich informuje wszystkich członków, że w dniu 27 listopada 2019 r.  (środa) o godz. 1515 odbędzie się Walne Zgromadzenie KBW.

Miejsce spotkania:
Biblioteka Austriacka ul. Fryderyka Joliot -Curie 12 (gmach Biblioteki Uniwersyteckiej)
wejście od zewnątrz po schodach naprzeciw drzwi obrotowych do Czytelni Czasopism.

Szanowni Państwo,
w ubiegłym roku weszła w życie Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) zwana też Konstytucją dla nauki. Zasadniczą zmianą w stosunku do czterech uprzednio obowiązujących ustaw (prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o stopniach i tytule naukowym, a także ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich) jest sposób podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią. Nowa Ustawa ma mniej zapisów szczegółowych, co oznacza, że więcej spraw dotyczących działania uczelni, w tym także bibliotek uczelnianych, musiało się znaleźć w nowo opracowanych statutach.

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich świadoma niepokoju panującemu w środowisku, postanowiła zaprosić Państwa do szerokiej dyskusji dotyczącej aktualnej sytuacji bibliotek naukowych oraz pracujących w nich bibliotekarzy poświęcając swoją  XI już konferencję tematowi Ustawa 2.0 - biblioteki i bibliotekarze w nowej rzeczywistości.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2019 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu.
 

Subscribe to Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich RSS