Kontakt

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
e-mail: bibliotekarze@kbw.wroc.pl
tel. 71 34 63 119