Zapowiedź V Konferencji "Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku - kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość"

W listopadzie 2013 roku Zarząd Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną planują zorganizować V Konferencję pt.: Biblioteki i bibliotekarze XXI wieku - kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość.

Prosimy o przesyłanie do 31 maja 2013 roku propozycji tematu wystąpienia wraz z abstraktem, a do 15 sierpnia pełnego tekstu referatu (objętość do 5 znormalizowanych stron A4) na adres: bgorna@prawo.uni.wroc.pl.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, wybrane zostaną teksty najściślej związane z tematyką konferencji. Warunkiem opublikowania referatu w materiałach konferencyjnych jest wygłoszenie go podczas trwania konferencji.

Materiały konferencyjne będą recenzowane przez prof. Marię Pidłypczak-Majerowicz.