Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia  łącznie niżej wymienione warunki:

  • pracuje w bibliotece naukowej miasta Wrocławia,
  • zapozna się ze Statutem i obowiązującymi Regulaminami Korporacji,
  • przekaże do Zarządu wypełnioną deklarację członkowską i rekomendację dwóch członków.

Członkiem wspierającym - reprezentowanym przez pełnomocnika - może zostać osoba prawna, która:

  • zatrudnia lub zrzesza osoby fizyczne wymienione w § 12,
  • współdziała na zakresie gospodarczym, samorządowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.,
  • złoży pisemną deklarację.

Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Korporacji wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 
Formularz deklaracji członkowskiej
 
Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich lub przesłać na adres:
Bożena Górna
ul. Uniwersytecka 7/10
50-145 Wrocław