Komitet organizacyjny

mgr Emilia Czerniejewska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego
mgr Beata Malentowicz, Dolnośląska Bibioteka Pedagogiczna
mgr Dorota Matysiak, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
mgr Jadwiga Wojtczak, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej - przewodnicząca