Komitet Programowy

prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz - przewodnicząca komitetu, emerytowany pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prof. dr hab. Anna Aleksiewicz - emerytowany pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Bożena Koredczuk - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Ewa Grabarska - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, prezes KBW

mgr Joanna Czyrek - Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor KBW

mgr Bożena Górna - Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor KBW