Komitet programowy

prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz - przewodnicząca komitetu, emerytowany pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
prof. dr hab. Anna Aleksiewicz - emerytowany pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Bożena Koredczuk - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Ewa Grabarska - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, prezes KBW
mgr Joanna Czyrek - Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor KBW
mgr Bożena Górna - Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor KBW