Komitet programowy

prof. dr hab. Anna Aleksiewicz - emeryt., Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Joanna Czyrek - redaktor KBW, Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Małgorzata Derkacz, prof. UWr, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Bożena Górna - redaktor KBW, Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Ewa Grabarska - prezes KBW, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

prof. dr hab. Bożena Koredczuk - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz - przewodnicząca komitetu, emeryt., Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie