Komitet programowy

prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz - przewodnicząca komitetu, emeryt., Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

prof. dr hab. Anna Aleksiewicz - emeryt., Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Joanna Czyrek - redaktor KBW, Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Małgorzata Derkacz, prof. UWr - Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Ewa Grabarska - prezes KBW, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

prof. dr hab. Bożena Koredczuk - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

mgr Jadwiga Wojtczak - redaktor KBW, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej