Lista uczestników VII Konferencji

Informujemy, że lista uczestników została zamknięta.

  Kazimierz Adamczyk Biblioteka Główna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Ewa Amghar Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Kamil Banaszewski Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Zielonogórski
  Joanna Baran Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Filia w Kluczborku
  Katarzyna Bartosiak Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Zielonogórski
  Paulina Bartosik Akademia Jana Długosza w Częstochowie
  Danuta Barycka-Kamler Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 we Wrocławiu
  Urban Bednarczuk Muzeum Miejskie Wrocławia, Biblioteka
  Marta Bednarek Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Anna Bert Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach
  Wiesław Bielawski Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół w Strzegomiu
  Stanisława Bińczycka Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Iwona Bizior-Błach Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Anna Bogowska Biblioteka EWST CE, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
  Maria Bosacka Biblioteka Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
  Justyna Buczyńska-Łaba Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Bogumiła Celer Książnica Pedagogiczna w Kaliszu
  Urszula Cieraszewska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Beata Chrapczyńska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Anna Czarnik Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Katarzyna Czarnota Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu
  Emilia Czerniejewska Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Joanna Czyrek Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Ewa Dąbrowska Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Danuta Domalewska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Marek Dubiński Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Małgorzata Duszewska Biblioteka Sejmowa w Warszawie
  Mariusz Dworsatschek Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
  Urszula Franas-Mirowska Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  Ewa Goumissi Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Bożena Górna Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Katarzyna Grabowska Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Marzena Gwiaździńska Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Grażyna Jakubowska Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Magdalena Janas Biblioteka Instytutu Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Katarzyna Janczulewicz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Beata Jasiak Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
  Ewelina Jaworowska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wiesława Jędrzejewska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  Aneta Jurzysta Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Rzeszowski
  Maria Kaczmarek-Popławska Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektroniki, Politechnika Wrocławska
  Anna Kania Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
  Hanna Kantor-Bzdel Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Henryka Karolewska Książnica Pedagogiczna w Kaliszu
  Marcin Karwowski Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Joanna Kasprzyk-Machata Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Małgorzata Kaźmierczak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
  Anna Kokot-Rutkowska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  Dawid Kościewicz Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Rafał Krawiec Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej we Wrocławiu
  Katarzyna Kujawa Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
  Rafał Kulczycki Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
  Beata Malentowicz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  Dorota Matysiak Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Krzysztof Moskwa Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Ewa Mydlarz Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Andrzej Nadolski Kancelaria Sejmu RP, Biblioteka Sejmowa
  Magdalena Nagięć Biblioteka Główna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Honorata Niemiec Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Katarzyna Nowakowska Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Monika Pichlak Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Natalia Pietrzak-Sobowiec Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Magdalena Pilińska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  Anna Pomorska-⁠Kowalczyk Biblioteka Politechniki Lubelskiej
  Magdalena Prokopowicz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Beata Przewoźnik Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Anna Pyza Oddział Centrum Wiedzy przy Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
  Helena Pyza Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Iwona Rabów Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze
  Agnieszka Rogalińska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Joanna Rudna Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Aleksandra Sidło Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
  Renata Słonik Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
  Anna Stach-Siegieńczuk Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektrycznym, Politechnika Wrocławska
  Maria Stachnik Biblioteka Instytutu Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Beata Starosta Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Anna Szuba Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze
  Agata Śliwicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku, Filia w Raciborzu
  Marta Ślusarek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Małgorzata Świrad Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Anna Tarnowska Max Elektronik S.A.
  Jarosław Tokarek Zespół Szkół w Skomlinie
  Ewa Tomaszewska Biblioteka Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu
  Krystyna Tracz Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Marek Piotr Urbański Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach
  Aneta Walczak Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Małgorzata Wecko Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Tomasz Winiarski Oddział Centrum Wiedzy przy Wydziale Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
  Władysława Wędzicha Biblioteka Główna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Jadwiga Wojtczak Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Agnieszka Wójcik Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Agnieszka Wolańska Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im.Willy Brandta
  Renata M. Zając Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Bożena Zarucka Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika Wrocławska
  Aldona Zimna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu
  Kinga Żmigrodzka Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu