Materiały konferencyjne "Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej"

W Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej  (DBC) w kolekcji "Środowisko Akademickie" zamieszczone zostały materiały z VI Konferencji Naukowej  pt. Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się 5 grudnia 2014 r. w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.