NASZE CELE

Dewizą Korporacji jest: Opera et studio (Staraniem i pracą).
Nasze cele:

  • tworzenie zintegrowanego, silnego i wpływowego środowiska wyróżniających się aktywnością, osobowością, profesjonalizmem i etyką zawodową bibliotekarzy wrocławskich,
  • reprezentowanie wrocławskiego środowiska bibliotekarskiego i działanie na rzecz jego rozwoju,
  • pełnienie roli ciała opiniotwórczego wobec uczelni i innych nadrzędnych instytucji,
  • dążenie do wypracowania i promowania standardów etyki życia zawodowego,
  • budowanie pozytywnego i wyrazistego wizerunku bibliotekarza,
  • rozwój zawodowy i osobowościowy członków,
  • nawiązanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
  • prowadzenie działalności integrującej członków Korporacji poprzez aktywność naukową, kulturalną i towarzyską.