O NAS

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich została powołana 28 maja 2008 r. decyzją Sądu Rejonowego we Wrocławiu (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - syg. spr. WR.VI NS-REJ.KRS/001939/08/576).

Korporacja jest stowarzyszeniem zrzeszającym wyróżniających się pod względem rozwoju zawodowego i osobowościowego bibliotekarzy państwowych i prywatnych uczelni wrocławskich i innych instytucji naukowych Wrocławia, powstałym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz Statutu Korporacji.

Terenem działania i siedzibą organizacji jest miasto Wrocław.