Program

900

Powitanie uczestników Konferencji - prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz

 

Część I. Biblioteki szkół wyższych

910

Monika Krawiec (Biblioteka Politechniki Poznańskiej)
Misja Biblioteki Politechniki Poznańskiej w środowisku lokalnym

925

Hanna Kowalska (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu)
Praca Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na rzecz środowiska akademickiego

 940

 

Maria Bosacka (Biblioteka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Zmiana jako paradygmat funkcjonowania biblioteki specjalistycznej uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego jako odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w Bibliotece Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

955

Dawid Kościewicz (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako element kształtowania strategii

1010

Urszula Franas-Mirowska (Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Kształcenie kompetencji informacyjnych studentów jako strategia działań edukacyjnych w bibliotece akademickiej

1025

Katarzyna Czarnota, Rafał Krawiec (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Wykorzystanie infrastruktury i zasobów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przez użytkowników spoza środowiska akademickiego Wrocławia

1040

Przerwa na kawę

 

Część II. Biblioteki publiczne i pedagogiczne

1120

 

Małgorzata Klauze (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu)
Biblioteka Raczyńskich jako centrum działań kulturalno-oświatowych w poznańskim środowisku lokalnym. Obecne projekty i strategie przyszłej działalności

1135

Paulina Bartosik (Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz)
Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu miejscem spotkań mieszkańców miasta i okolic – akcje i wydarzenia oferowane przez instytucję

1150

Anna Kokot-Rutkowska (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu)
Promocja czytania wyznacznikiem działań Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

1205

Marek Piotr Urbański (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach)
Rola Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach w środowisku lokalnym

1220

Dyskusja

1300

Zakończenie