Program VII Konferencji

900

Powitanie uczestników Konferencji - prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz

915

Marcin Karwowski
Niematerialne zasoby bibliotek badane metodą "secret client"

930 Maria Bosacka
Rola wybranych zasobów niematerialnych w realizowaniu strategii rozwoju biblioteki na przykładzie Biblioteki Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

945

Danuta Domalewska, Urszula Cieraszewska
Znaczenie międzyinstytucjonalnej współpracy bibliotek akademickich w tworzeniu i rozwijaniu niematerialnych zasobów (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

1000

Kazimierz Adamczyk
Bibliotekarze jako twórcy niematerialnych zasobów na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1015

Urszula Franas-Mirowska
Profil osobowościowy współczesnego bibliotekarza w aspekcie budowania zasobów niematerialnych biblioteki

1030 Beata Starosta
Kataloger jako istotny twórca wizerunku biblioteki
1045 Aneta Jurzysta
"Kto zajmie się treścią, ten jest już zgubiony jako bibliotekarz... wtedy bowiem nigdy już nie zdoła wyrobić sobie poglądu na całość" - o niezwykłym wizerunku bibliotekarza oraz jego roli w kształtowaniu obrazu biblioteki na przykładzie wybranych dzieł literackich

1100

Przerwa

1145

Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak
Tworzenie kultury oceny drogą do nowoczesnej biblioteki

1200

Justyna Buczyńska-Łaba
Kulturotwórcza przestrzeń bibliotek naukowych

1215

Maria Stachnik, Renata M. Zając
Rola biblioteki akademickiej w indywidualnej strategii upowszechniania badań - bibliografia pracowników, biblioteka cyfrowa

1230

Paulina Bartosik, Anna Stach-Siegieńczuk, Maria Kaczmarek-Popławska
Nowe formy komunikacji z użytkownikiem na przykładach wybranych stron www bibliotek technicznych

1245

Marcin Hamkało
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę

1300 Beata Malentowicz
Narzędziownia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej wsparciem dla nauczycieli
1315 Aleksandra Nalazek
Kulturalna Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna – działania i inicjatywy podejmowane w Bibliotece
1330 Wystąpienie Fundacji Legalna Kultura

1340

Dyskusja

1430

Zakończenie konferencji