Program VIII konferencji

900

Powitanie uczestników Konferencji

910

Maria Stachnik, Renata M. Zając (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Biblioteka inteligentna – nowe inicjatywy bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

935 Justyna Buczyńska-Łaba (Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Barbara Krasińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Projekt Digital Humanities Labolatory Info Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie jako przykład działań zmierzających do technicyzacji pracy w bibliotekach naukowych oraz wykorzystania humanistyki cyfrowej w nauczaniu akademickim

1000

Barbara Barańska-Malinowska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
"ROL-BIB" - nowa inicjatywa bibliotek uczelni wyższych o profilu rolniczo-przyrodniczym

1025

Dawid Kościewicz (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Uzyskanie dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu jako poszerzenie zakresu usług informacyjnych biblioteki naukowej – na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1050

Przerwa na kawę
 

1120

Agnieszka Adamiec (Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Przykłady dobrych praktyk w tworzeniu kursów e-learningowych w bibliotekach

1140

Anna Zelmańska-Lipnicka, Anna Polańska (Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Wyzwania związane z ewidencją, digitalizacja i opracowaniem spuścizny po artyście rzeźbiarzu Franciszku Duszeńce przechowywanej w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

1200

Anna Sidorczuk, Elżbieta Kierejczuk, Ewa Zwierzyńska, Anna Wykowska (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
Biblioteka Politechniki Białostockiej 3.0

1220

Ewa Dąbrowska (Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Swoje chwalimy, cudze znamy : działalność Biblioteki Jagiellońskiej w ocenie jej dyrekcji

1240

Sylwia Dorota Chamerlińska, Rafał Krawiec (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
Program szkolenia bibliotekarzy rozpoczynających drogę zawodową na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1300

Dyskusja

 

Jubileusz profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz