Program X Konferencji

900

Powitanie uczestników, prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz

910

Jędrzej Leśniewski, Centrum Wiedzy Politechniki Wrocławskiej
Ustawa 2.0 - ostatnia szansa dla bibliotek akademickich

925

Urszula Ganakowska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Ewolucja sieci bibliotecznej Uniwersytetu Szczecińskiego w przededniu zmian w polskim szkolnictwie wyższym

 940

 

Dawid Kościewicz, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rola bibliotekarzy akademickich w podnoszeniu kompetencji informacyjnych pracowników naukowych uczelni wyższej w kontekście zmian legislacyjnych w polskim szkolnictwie wyższym

955

Katarzyna Žák-Caplot, Biblioteka Muzeum Warszawy
Biblioteka muzealna OdNowa, czyli między drugim a trzecim miejscem

1010

Małgorzata Klauze, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Nowe technologie, nowe oczekiwania czytelnicze. Uwagi na temat zalet i wad wynikających ze zmian w organizacji pracy na przykładzie działalności Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

1025

Marek Piotr Urbański, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach
RODO w otoczeniu biblioteki

1040

Magdalena Karciarz, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Trener umiejętności informacyjnych, kustosz zasobów naukowych, doktor nauk humanistycznych czyli wizytówka bibliotekarza

1055

 

Agnieszka Łękawa, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zmiany związane z zarządzaniem biblioteką cyfrową i aktualizacją systemu dLibra na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1110

Przerwa na kawę

1200

Dyskusja panelowa na temat zmian w bibliotekach będących konsekwencją nowych ustaw i rozporządzeń

Prelegenci: dyrektorzy bibliotek i dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Moderator: prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz