Program XI konferencji pt. Ustawa 2.0 - biblioteki i bibliotekarze w nowej rzeczywistości

900

Powitanie uczestników - mgr Ewa Grabarska, prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz

915

Część I. Wpływ Ustawy 2.0 na działalność bibliotek i pracę bibliotekarzy

 

Dr Dawid Kościewicz, Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rola biblioteki ekonomicznej w strukturze i działalności uczelni, po reformie szkolnictwa wyższego Ustawą 2.0

 

Mgr Dorota Matysiak, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ustawa 2.0 - a bibliotekarze w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

945

Część II. Wypowiedzi na temat sytuacji w uczelniach po wprowadzeniu Ustawy 2.0:

 

Mgr Barbara Barańska-Malinowska, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Mgr Dominika Sidorska, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Mgr Magdalena Wiącek, Dyrektor Biblioteki Akademii Muzycznej we Wrocławiu

 

Ksiądz dr Jerzy Witczak, Dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

 

oraz pracowników innych bibliotek szkół wyższych

1100

Przerwa na kawę

1130

Część III. Dyskusja na temat zapisów w statutach uczelni, w regulaminach pracy i w regulaminach wynagradzania odnoszących się do bibliotek i jej pracowników
Moderatorami dyskusji są: prof. Małgorzata Derkacz, prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz

1300

Część IV. Zamiast zakończenia

 

Marek Urbański, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach
PROMKA  - czyli dwie w cenie jednej