Walne Zgromadzenie

Zarząd Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich uprzejmie informuje wszystkich członków i sympatyków, że w dniu 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 1530 odbędzie się Walne Zgromadzenie KBW.

Miejsce spotkania:
Biblioteka Austriacka ul. Fryderyka Joliot -Curie 12 (gmach Biblioteki Uniwersyteckiej)
wejście od zewnątrz po schodach naprzeciw drzwi obrotowych do Czytelni Czasopism.