Walne Zgromadzenie

Zarząd Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich informuje wszystkich członków, że w dniu 8 lutego 2019 r.  (piątek) o godz. 1530 odbędzie się Walne Zgromadzenie KBW.

Miejsce spotkania:
Biblioteka Austriacka ul. Fryderyka Joliot -Curie 12 (gmach Biblioteki Uniwersyteckiej)
wejście od zewnątrz po schodach naprzeciw drzwi obrotowych do Czytelni Czasopism.