Ważne terminy

do 30 czerwca przesyłanie propozycji tematu wystąpienia wraz z abstraktem
do 30 sierpnia przesyłanie pełnego tekstu referatu*
do 30 września recenzowanie pełnych tekstów referatów
do 5 października przesłanie autorom referatów informacji z prośbą o naniesienie poprawek zaproponowanych przez recenzenta
do 15 października przesłanie przez autorów poprawionych pełnych teksów wraz z abstraktami oraz z wyrażeniem zgody na publikację w bibliotece cyfrowej
do 30 listopada prace redakcyjne i wydawnicze
5 grudnia 2014 Konferencja

 

*w przypadku dużej liczby zgłoszeń Rada Programowa może odrzucić niektóre propozycje, o czym powiadamia autorów w terminie 14 dni