Zaproszenie

Dnia 5 grudnia 2014 roku w nowym budynku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej odbędzie się VI Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich pt.: Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej.

Konferencja zorganizowana jest we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. 

Organizatorzy oczekują na referaty obrazujące problemy bibliotekarzy w kontekście mało precyzyjnych rozwiązań legislacyjnych.
Wobec ogromnej ilości aktów prawnych i normatywnych istotnych dla środowiska bibliotekarskiego zagadnienia poruszane przez prelegentów mogą być potraktowane bardzo szeroko. Organizatorzy nie zamierzają tematu konferencji ograniczać do wybranej grupy przepisów i liczą na ciekawe prezentacje  dotyczące zarówno ustaw i rozporządzeń ważnych podczas realizacji procesów bibliotecznych tj. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, a także ukazujące wpływ obowiązującego prawa na funkcjonowanie bibliotek i bibliotekarzy w XXI wieku.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Konferencji oraz rejestracji na formularzu zgłoszeniowym.

Prelegenci i słuchacze otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych prosimy kierować na adres: bibliotekarze@kbw.wroc.pl