Zaproszenie na IX Konferencję

1 grudnia 2017 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu odbędzie się IX Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich pt.: Rola biblioteki w środowisku lokalnym.

 

Podstawową przesłanką działalności każdej biblioteki jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań użytkowników. To wiek, wykształcenie, zainteresowania i sytuacja życiowa czytelników wpływają na organizację pracy biblioteki, jej ofertę, sposób działania i komunikowania z użytkownikami. Biblioteki zmieniają się próbując odpowiedzieć na zapotrzebowanie swoich czytelników. Przykłady takich pozytywnych modyfikacji i przeobrażeń, które poprawiły wizerunek bibliotek w środowiskach lokalnych, chciałybyśmy podczas naszej konferencji nagłośnić i rozpowszechnić.
 

Propozycje tematów wystąpień wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesłać do dnia 30 czerwca 2017 roku, natomiast pełne teksty materiałów konferencyjnych do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adresy: joanna.czyrek@chem.uni.wroc.plbozena.gorna@uwr.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji - rejestracja na formularzu zgłoszeniowym.
Prelegenci i słuchacze otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych prosimy kierować na adres: bibliotekarze@kbw.wroc.pl