Zaproszenie na X konferencję

 

 

 

30 listopada 2018 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu odbędzie się X Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich pt.: Nowe zmiany a kondycja bibliotek.

Funkcjonujemy w świecie będącym odzwierciedleniem rozwoju nowych technologii oraz wciąż ewaluującymi potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Wiele zmian obserwujemy też w działalności bibliotek. Dotyczą one procesów bibliotecznych, struktury oraz kadry bibliotecznej. Obserwujemy centralizację niektórych bibliotek, co wiąże się z likwidacją ich części lub reorganizacją. Pojawiły się nowe systemy organizacji i metod pracy, zmieniają się trendy we współpracy międzybibliotecznej, wprowadza się nowe zasady katalogowania. Coraz częściej wykorzystywane są zasoby elektroniczne przy zauważalnym malejącym zainteresowaniu zbiorami tradycyjnymi. W najbliższym czasie wpływ na działalność bibliotek będą też miały nowe przepisy prawne tj.: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, Kodeks pracy oraz Ustawa o szkolnictwie wyższym.

Prosimy o artykuły odnoszące się do powyższych tematów, przedstawiające zarówno pozytywne jak i negatywne skutki zmian, mówiące o odczuciach i obawach związanych z nowymi ustawami, zawierające refleksje dotyczące wprowadzanych w bibliotekach innowacji.

Propozycje tematów wystąpień wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesłać do dnia 30 maja 2018 roku, natomiast pełne teksty materiałów konferencyjnych do dnia 30 lipca 2018 roku na adresy: joanna.czyrek@chem.uni.wroc.pljadwiga.wojtczak@pwr.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji.

Prelegenci i słuchacze otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych prosimy kierować na adres: bibliotekarze@kbw.wroc.pl

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników konferencji została zamknięta.