Zaproszenie na XI konferencję

Szanowni Państwo,
w ubiegłym roku weszła w życie Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) zwana też Konstytucją dla nauki. Zasadniczą zmianą w stosunku do czterech uprzednio obowiązujących ustaw (prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o stopniach i tytule naukowym, a także ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich) jest sposób podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią. Nowa Ustawa ma mniej zapisów szczegółowych, co oznacza, że więcej spraw dotyczących działania uczelni, w tym także bibliotek uczelnianych, musiało się znaleźć w nowo opracowanych statutach.

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich świadoma niepokoju panującemu w środowisku, postanowiła zaprosić Państwa do szerokiej dyskusji dotyczącej aktualnej sytuacji bibliotek naukowych oraz pracujących w nich bibliotekarzy poświęcając swoją  XI już konferencję tematowi Ustawa 2.0 - biblioteki i bibliotekarze w nowej rzeczywistości.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2019 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu.
 

Interesują nas zwłaszcza zapisy w statutach uczelni, w regulaminach pracy i w regulaminach wynagradzania dotyczące bibliotek i jej pracowników. Pragniemy zorientować się, w jaki sposób władze różnych uczelni odniosły się w zarządzeniach i dokumentach wewnętrznych do spraw związanych z działalnością bibliotek i pracą bibliotekarzy. Mamy nadzieję, że prezentacje aktualnego statusu bibliotek w strukturach szkół wyższych i pozycji bibliotekarzy na różnych uczelniach pozwolą porównać stan faktyczny wielu bibliotek akademickich z różnych części Polski.

Propozycje tematów wystąpień wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesłać do dnia 30 września 2019 roku, na adresy: joanna.czyrek@chem.uni.wroc.pl i jadwiga.wojtczak@pwr.edu.pl

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa oraz rejestracji na formularzu zgłoszeniowym.

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych prosimy kierować na adres: bibliotekarze@kbw.wroc.pl