Zgłoszenie

Zgłoszenie na XI konferencję pt.: Ustawa 2.0 - biblioteki i bibliotekarze w nowej rzeczywistości